"Na szlaku poezji" - Szczeciński Konkurs Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej - Program XII Szczecińskiego Konkursu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej
Patronat: II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinie Sponsorzy: Urząd Miasta Szczecin 13 Muz Foto Best Wyszak - Browar rodzinny Cetus - sklep górski Dobosz Kwark Ramole Thomas Beton Pazim Qrnik Kancelaria NCDC Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Tour Club Teatr KANA ZSTK wzp24 Polskie Radio Szczecin Kurier Szczeciński TVP SZCZECIN Szpak MM r3b Ładoga

XII EDYCJA


Protokół XII edycji konkursu piosenki

Wyniki X konkursu fotograficznego

Galeria Konkursu Fotograficznego
Galeria XI edycji Konkursu NSP

Galeria Konkursu Fotograficznego

Sponsorzy XI edycji Konkursu
Patronat


II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinie

Sponsorzy


Urząd Miasta Szczecin

13 Muz
Foto Best

13 Muz
Wyszak - Browar rodzinny Cetus - sklep górski
Dobosz
Kwark
Ramole

Thomas Beton Pazim

Qrnik

Kancelaria Tour Club

Teatr KANA
ZSTK Drukarnia Ina Press
NCDC
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Ładoga

r3b TREK


Patroni medialni


Polskie Radio Szczecin
Kurier Szczeciński
TVP SZCZECIN
Szpak
Dobosz

MM

Program XII Szczecińskiego Konkursu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej

Organizator:
II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Termin:
8. grudnia 2017 r.

Miejsce:
Sala Kominkowa Domu Kultury 13 Muz

Program:

 • 15:00 - 15:10 występ laureata XI edycji konkursu piosenki
 • 15:15 - 18:00 konkurs piosenki
 • 18:00 - 19:00 przerwa
 • 19:00 rozdanie nagród w X Szczecińskim Konkursie Fotograficznym dla Uczniów i Nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
 • 19:15 - 19:30 rozdanie nagród w XII Konkursie Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej "Na szlaku poezji…"
 • 19:30 - 19:45 występ laureata/ów konkursu piosenki
 • 20:00 - Koncert Gościa imprezy zespołu "Byle do góry" z Przyjaciółmi
  zespołem "Browar Żywiec"
 • 22:00 - ... ŚPIEWOGRANIE w Restauracji STARA PIEKARNIA (ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 7)
Imprezę poprowadzą Maja Wymysłowska i Maciej Czechowski z klasy 1 pre-IB

Cel konkursu:
Popularyzowanie piosenki turystycznej, poezji śpiewanej w środowisku młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Inspirowanie młodzieży do rozwijania swoich talentów w dziedzinie poezji i muzyki. Integracja środowisk szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.

Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do zespołów, grup i solistów reprezentujących środowisko szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Laureaci w kategorii zespół / solista na poziomie gimnazjum uzyskają dodatkowe punkty przyznawane przez szkolną komisję rekrutacyjną II LO w Szczecinie w procesie rekrutacyjnym w roku szkolnym 2018/2019. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestników.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Nazwisko i imię osoby przewodniczącej zespołowi lub solisty.
 • Dane dotyczące dwóch utworów z gatunku poezji śpiewanej lub piosenki turystycznej (tytuł utworu, autor słów i muzyki). Zgłoszone utwory zostaną zatwierdzone przez członków zespołu "DO GÓRY DNEM". W razie zastrzeżeń co do zgodności utworu z tematyką, zgłaszający zostanie o tym fakcie poinformowany. Podmiot muzyczny zaprezentuje obowiązkowo jeden utwór z repertuaru zamieszczonego poniżej:
  • Do Góry Dnem (www.dgd.art.pl),
  • Grupa Bez Jacka (www.free.art.pl/bezjacka),
  • Wolna Grupa Bukowina (www.pulsar.net.pl/bukowina),
  • Stare Dobre Małżeństwo (www.sdm.art.pl),
  • Browar Żywiec,
  • utwory do słów Andrzeja Wierzbickiego,
  • Cisza Jak Ta (www.ciszajakta.prv.pl),
  • Dom o Zielonych Progach (www.dom.art.pl),
  • Piotr Bakal (www.piotrbakal.com),
  • Leonard Luther (www.leonardluther.pl),
  • utwory do słów Andrzeja Koczewskiego (www.koczewski.com).
Mile widziane są autorskie utwory!!!! Nie dopuszcza się ścieżek dźwiękowych (akompaniamentu) na nośnikach multimedialnych. W konkursie nie biorą udziału opiekunowie czy też nauczyciele solisty/zespołu.

Kontakt
Informujemy, iż w związku z ograniczeniem czasowym Organizator przewiduje udział nie więcej niż 24 podmiotów muzycznych (12 w kategorii gimnazjum i 12 w kategorii szkoła ponadgimnazjalna). Liczy się kolejność zgłoszeń.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 grudnia 2017 r.
Wszelkie pytania można wysyłać pocztą elektroniczną na adres: nsp@lo2.szczecin.pl

Nagrody:
Nagrody dla uczestników konkursu będą przyznawane niezależnie przez Jury oraz przez publiczność. Nagrody rzeczowe ufundowane są przez sponsorów.

Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Powrót do strony głównej

© 2007-2014 II LO w Szczecinie
Opiekun: p.Katarzyna Frydrych | Projekt WWW: JK