Patronat: II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinie Polskie Radio Szczecin Kurier Szczeciński TVP SZCZECIN Sponsorzy: Urząd Miasta Szczecin 13 Muz Foto Best Wyszak - Browar rodzinny Cetus - sklep górski Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Ramole Thomas Beton Ksero MADAR Bulk Cargo Qrnik Pazim Kancelaria NCDC Dobosz Kwark Tour Club Teatr KANA ZSTK wzp24 Szpak MM r3b Ładoga

XIV EDYCJA


Program XIV edycji konkursu piosenki

Regulamin
XII konkursu fotograficznego

Regulamin
I konkursu poetyckiego
Protokół
XIII edycji konkursu piosenki

Wyniki
XI konkursu fotograficznego
Patronat
Polskie Radio SzczecinSponsorzy
Program XII Szczecińskiego Konkursu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej

Organizator:
II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Termin:
8. grudnia 2017 r.

Miejsce:
Sala Kominkowa Domu Kultury 13 Muz

Program:

 • 15:00 - 15:10 występ laureata XI edycji konkursu piosenki
 • 15:15 - 18:00 konkurs piosenki
 • 18:00 - 19:00 przerwa
 • 19:00 rozdanie nagród w X Szczecińskim Konkursie Fotograficznym dla Uczniów i Nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
 • 19:15 - 19:30 rozdanie nagród w XII Konkursie Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej "Na szlaku poezji…"
 • 19:30 - 19:45 występ laureata/ów konkursu piosenki
 • 20:00 - Koncert Gościa imprezy zespołu "Byle do góry" z Przyjaciółmi
  zespołem "Browar Żywiec"
 • 22:00 - ... ŚPIEWOGRANIE w Restauracji STARA PIEKARNIA (ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 7)
Imprezę poprowadzą Maja Wymysłowska i Maciej Czechowski z klasy 1 pre-IB

Cel konkursu:
Popularyzowanie piosenki turystycznej, poezji śpiewanej w środowisku młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Inspirowanie młodzieży do rozwijania swoich talentów w dziedzinie poezji i muzyki. Integracja środowisk szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.

Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do zespołów, grup i solistów reprezentujących środowisko szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Laureaci w kategorii zespół / solista na poziomie gimnazjum uzyskają dodatkowe punkty przyznawane przez szkolną komisję rekrutacyjną II LO w Szczecinie w procesie rekrutacyjnym w roku szkolnym 2018/2019. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestników.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Nazwisko i imię osoby przewodniczącej zespołowi lub solisty.
 • Dane dotyczące dwóch utworów z gatunku poezji śpiewanej lub piosenki turystycznej (tytuł utworu, autor słów i muzyki). Zgłoszone utwory zostaną zatwierdzone przez członków zespołu "DO GÓRY DNEM". W razie zastrzeżeń co do zgodności utworu z tematyką, zgłaszający zostanie o tym fakcie poinformowany. Podmiot muzyczny zaprezentuje obowiązkowo jeden utwór z repertuaru zamieszczonego poniżej:
  • Do Góry Dnem (www.dgd.art.pl),
  • Grupa Bez Jacka (www.free.art.pl/bezjacka),
  • Wolna Grupa Bukowina (www.pulsar.net.pl/bukowina),
  • Stare Dobre Małżeństwo (www.sdm.art.pl),
  • Browar Żywiec,
  • utwory do słów Andrzeja Wierzbickiego,
  • Cisza Jak Ta (www.ciszajakta.prv.pl),
  • Dom o Zielonych Progach (www.dom.art.pl),
  • Piotr Bakal (www.piotrbakal.com),
  • Leonard Luther (www.leonardluther.pl),
  • utwory do słów Andrzeja Koczewskiego (www.koczewski.com).
Mile widziane są autorskie utwory!!!! Nie dopuszcza się ścieżek dźwiękowych (akompaniamentu) na nośnikach multimedialnych. W konkursie nie biorą udziału opiekunowie czy też nauczyciele solisty/zespołu.

Kontakt
Informujemy, iż w związku z ograniczeniem czasowym Organizator przewiduje udział nie więcej niż 24 podmiotów muzycznych (12 w kategorii gimnazjum i 12 w kategorii szkoła ponadgimnazjalna). Liczy się kolejność zgłoszeń.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 grudnia 2017 r.
Wszelkie pytania można wysyłać pocztą elektroniczną na adres: nsp@lo2.szczecin.pl

Nagrody:
Nagrody dla uczestników konkursu będą przyznawane niezależnie przez Jury oraz przez publiczność. Nagrody rzeczowe ufundowane są przez sponsorów.

Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Powrót do strony głównej

© 2007-2014 II LO w Szczecinie
Opiekun: p.Katarzyna Frydrych | Projekt WWW: JK