Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Imię i nazwisko osoby przewodniczącej zespołowi lub solisty.
2. Dane dotyczące dwóch utworów z gatunku poezji śpiewanej lub piosenki turystycznej (tytuł utworu, autor słów i muzyki). Zgłoszone utwory zostaną zatwierdzone przez członków zespołu "DO GÓRY DNEM". W razie zastrzeżeń co do zgodności utworu z tematyką, zgłaszający zostanie o tym fakcie poinformowany. Podmiot muzyczny zaprezentuje obowiązkowo jeden utwór z repertuaru zamieszczonego poniżej:

  - Do Góry Dnem,
  - Grupa Bez Jacka,
  - Wolna Grupa Bukowina,
  - Stare Dobre Małżeństwo,
  - Browar Żywiec,
  - utwory do słów Andrzeja Wierzbickiego,
  - Cisza Jak Ta,
  - Dom o Zielonych Progach,
  - Piotr Bakal,
  - Leonard Luther,
  - utwory do słów Andrzeja Koczewskiego.
Mile widziane są autorskie utwory!!!! Nie dopuszcza się ścieżek dźwiękowych (akompaniamentu) na nośnikach multimedialnych.
W konkursie nie biorą udziału opiekunowie czy też nauczyciele solisty/zespołu.

Wypełnij poniższy formularz jak najbardziej dokładnymi danymi.
Po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu paru dni prześlemy na podany e-mail potwierdzenie.

Imię i Nazwisko:
E-mail:
Numer telefonu:
Szkoła:
Pierwszy utwór:
Autor muzyki pierwszego utworu:
Autor tekstu pierwszego utworu:
Drugi utwór:
Autor muzyki drugiego utworu:
Autor tekstu drugiego utworu: