Patronat: II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinie Sponsorzy: Urząd Miasta Szczecin 13 Muz Foto Best Wyszak - Browar rodzinny Cetus - sklep górski Dobosz Kwark Ramole Thomas Beton Pazim Qrnik Kancelaria NCDC Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Tour Club Teatr KANA ZSTK wzp24 Polskie Radio Szczecin Kurier Szczeciński TVP SZCZECIN Szpak MM r3b Ładoga

XIII EDYCJA


Program XIII edycji konkursu piosenki

Regulamin XI konkursu fotograficznego
Protokół XII edycji konkursu piosenki

Galeria Konkursu Piosenki NSP

Wyniki X konkursu fotograficznego

Galeria Konkursu Fotograficznego
Patronat


II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinie

Sponsorzy


Urząd Miasta Szczecin

13 Muz
Foto Best

13 Muz
Wyszak - Browar rodzinny Cetus - sklep górski
Dobosz
Kwark
Ramole

Thomas Beton Pazim

Qrnik

Kancelaria Tour Club

Teatr KANA
ZSTK Drukarnia Ina Press
NCDC
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Ładoga

r3b TREK


Patroni medialni


Polskie Radio Szczecin
Kurier Szczeciński
TVP SZCZECIN
Szpak
Dobosz

MM

Program XIII Szczecińskiego Konkursu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej

Organizator:
II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Termin:
7. grudnia 2018 r.

Miejsce:
Sala Kominkowa Domu Kultury „13 Muz”

Program:

 • 15:00 - 18:00 konkurs piosenki
 • 18:00 - 19:00 przerwa
 • 19:00 rozdanie nagród w XI Szczecińskim Konkursie Fotograficznym dla Uczniów i Nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych pt."Na rowerach"
 • 19:15 - 19:30 rozdanie nagród w XIII Konkursie Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej "Na szlaku poezji…"
 • 19:30 - 19:45 występ laureata/ów konkursu piosenki
 • 20:00 - Koncert Gościa imprezy zespołu "CZERWONY TULIPAN"

Cel konkursu:
Popularyzowanie piosenki turystycznej, poezji śpiewanej w środowisku młodzieży klas 7 i 8 szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.
Inspirowanie młodzieży do rozwijania swoich talentów w dziedzinie poezji i muzyki.
Integracja środowisk szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.

Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do zespołów, grup i solistów reprezentujących środowisko młodzieży klas 7 i 8 szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Laureaci w kategorii zespół / solista na poziomie szkół podstawowych lub gimnazjum uzyskają dodatkowe punkty przyznawane przez szkolną komisję rekrutacyjną II LO w Szczecinie w procesie rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestników.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Nazwisko i imię osoby przewodniczącej zespołowi lub solisty.
 • Dane dotyczące dwóch utworów z gatunku poezji śpiewanej lub piosenki turystycznej (tytuł utworu, autor słów i muzyki). Zgłoszone utwory zostaną zatwierdzone przez członków zespołu "DO GÓRY DNEM". W razie zastrzeżeń co do zgodności utworu z tematyką, zgłaszający zostanie o tym fakcie poinformowany. Podmiot muzyczny zaprezentuje obowiązkowo jeden utwór z repertuaru zamieszczonego poniżej:
  • Do Góry Dnem (www.dgd.art.pl),
  • Grupa Bez Jacka (www.free.art.pl/bezjacka),
  • Wolna Grupa Bukowina (www.pulsar.net.pl/bukowina),
  • Stare Dobre Małżeństwo (www.sdm.art.pl),
  • Browar Żywiec,
  • utwory do słów Andrzeja Wierzbickiego,
  • Cisza Jak Ta (www.ciszajakta.prv.pl),
  • Dom o Zielonych Progach (www.dom.art.pl),
  • Piotr Bakal (www.piotrbakal.com),
  • Leonard Luther (www.leonardluther.pl),
  • utwory do słów Andrzeja Koczewskiego (www.koczewski.com).
Mile widziane są autorskie utwory!!!! Nie dopuszcza się ścieżek dźwiękowych (akompaniamentu) na nośnikach multimedialnych. W konkursie nie biorą udziału opiekunowie czy też nauczyciele solisty/zespołu.

Kontakt
Informujemy, iż w związku z ograniczeniem czasowym Organizator przewiduje udział nie więcej niż 12 podmiotów muzycznych (6 w kategorii szkoła podstawowa/gimnazjum i 6 w kategorii szkoła ponadgimnazjalna). Liczy się kolejność zgłoszeń.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 grudnia 2018 r.
Wszelkie pytania można wysyłać pocztą elektroniczną na adres: nsp@lo2.szczecin.pl

Nagrody:
Nagrody dla uczestników konkursu będą przyznawane niezależnie przez Jury oraz przez publiczność. Nagrody rzeczowe ufundowane są przez sponsorów.

Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Powrót do strony głównej

© 2007-2014 II LO w Szczecinie
Opiekun: p.Katarzyna Frydrych | Projekt WWW: JK