Patronat: II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinie Polskie Radio Szczecin Kurier Szczeciński TVP SZCZECIN Sponsorzy: Cetus - sklep górski Kwark Urząd Miasta Szczecin 13 Muz Foto Best Wyszak - Browar rodzinny Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Ramole Thomas Beton Ksero MADAR Bulk Cargo Qrnik Pazim Kancelaria NCDC Dobosz Tour Club Teatr KANA ZSTK wzp24 Szpak MM r3b Ładoga

EDYCJA 2022


Program
XVI konkursu piosenki

Wyniki
XV konkursu fotograficznego

Regulamin
IV konkursu poetyckiego


Protokół
XIV konkursu fotograficznego

Protokół
III konkursu poetyckiego
Patronat
Polskie Radio SzczecinSponsorzy

Sponsorzy

DARCZYŃCY, SPONOSORZY, DOBRODZIEJE XIV edycji Konkursu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Na szlaku poezji…”:

    Urząd Miasta Szczecin
    Pan Waldemar Kulpa – Dyrektor Domu Kultury 13 MUZ w Szczecinie
    Pan Michał Henszke - Właściciel Firmy CETUS
    Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie
    Państwo Katarzyna i Bogusław Nizinkiewicz - właściciele firmy KWARK
    Panowie Bogdan i Piotr Kokolus –Właściciele Firmy PUBil EKOL w Dziwnówku
    Pan Andrzej Kwiatek – właściciel zakładu fotograficznego FOTOBEST
    Państwo Agnieszka i Maciej Kaczorowscy - Właściciele Firmy A & M s.j
    Pan Kamil Majewski – Właściciel Firmy Gammasoft
    Pan Mariusz Zaworski - Prezes Firmy THOMAS BETON sp. z o.o.
    Państwo Magdalena Tomaszewska-Pacewicz i Piotr Pacewicz
    Państwo Iwona Krawczyk-Sulisz i Tadeusz Sulisz
    Państwo Marta i Bogdan Guzikowscy
    Pani Katarzyna Rogiewicz
    Pani Honorata Kuna
    Pani Grażyna Wymysłowska
    Państwo Emilia Rinas i Ryszard Cieślewicz
    Pan Janusz Berładyń
    Pan Sławomir Bosiak
    Pani Jadwiga Wędzińska
    Pani Dorota Jasina
    Pan Piotr Jagiełowicz
    Pani Walentyna CzakłoszDARCZYŃCY, SPONOSORZY, DOBRODZIEJE XIII edycji Konkursu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Na szlaku poezji…”:

Urząd Miasta Szczecin
Pan Michał Henszke-Właściciel Firmy CETUS
Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie
Pan Waldemar Kulpa –Dyrektor Domu Kultury 13 MUZ w Szczecinie
Panowie Bogdan i Piotr Kokolus –Właściciele Firmy PUBil EKOL w Dziwnówku
Państwo Agnieszka i Maciej Kaczorowscy -Właściciele Firmy A & M s.j
Pan Kamil Majewski – Właściciel Firmy Gammasoft
Pan Mariusz Zaworski-Prezes Firmy THOMAS BETON sp. z o.o.
Firma KEMIPOL Sp. z o.o.
Państwo Magdalena Tomaszewska-Pacewicz i Piotr Pacewicz
Państwo Iwona Krawczyk-Sulisz i Tadeusz Sulisz
Państwo Anna Cieślak-Puchalska i Andrzej Puchalski
Państwo Marta i Bogdan Guzikowscy
Pani Maria Grygorcewicz
Pani Katarzyna Rogiewicz
Pani Monika Cieszkowska
Pani Honorata Kuna
Pani Grażyna Wymysłowska
Pani Blanka Mazurkiewicz
Państwo Emilia Rinas i Ryszard Cieślewicz
Pan Janusz Berładyń
Pan Sławomir Bosiak
Pani Jadwiga Wędzińska
Pani Dorota Jasina
Państwo Renata i Ryszard Plińscy


SPONSORZY XII edycji

Konkursu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej "Na szlaku poezji…"

Urząd Miasta Szczecin
Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie
Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie
Pan Michał Henszke - właściciel sklepów CETUS
Państwo Katarzyna i Bogusław Nizinkiewicz- właściciele firmy KWARK
Pan Mariusz Zaworski – Prezes THOMAS BETON sp. z o.o.
Pan Andrzej Kwiatek – właściciel zakładu fotograficznego FOTOBEST
Pan Cezary Turostowski - właściciel Kliniki Stomatologicznej DENTUS
Pani Marta Weronika Szczęsna
Pani Anna Paszkiewicz
Państwo Magdalena Tomaszewska-Pacewicz i Piotr Pacewicz
Państwo Elżbieta i Bogdan Dąbkowscy
Pan Tomasz Synak
Pan Sławomir Bosiak
Pan Ksawer Jan Wardacki
Pan Piotr Paweł Śluzar
Pani Jadwiga Wędzińska
Państwo Renata i Ryszard Plińscy
Pani Zuzanna Żmuda
Pan Tomasz Kogut
Pani Katarzyna Joanna Rogiewicz
Pan Bogdan Tomasz Guzikowski
Pani Aleksandra Dziekan
Państwo Emilia i Ryszard Rinas
Pan Szymon Cieniawski
Pan Dariusz Chwiłkowski
Pan Sławomir Bosiak
Pan Tomasz Lech Synak
Pan Przemysław Niwiński
Pani Elżbieta Maria Gorczyca
Pani Dorota Danuta Jasina
Pani Eliza Anna Kozłowska


SPONSORZY XI edycji


Urząd Miasta Szczecin
Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie
Pan Michał Henszke- właściciel sklepów CETUS
Państwo Katarzyna i Bogusław Nizinkiewicz- właściciele firmy KWARK
Pan Mariusz Zaworski – Prezes THOMAS BETON sp. z o.o.
Pan Andrzej Kwiatek – właściciel zakładu fotograficznego FOTOBEST
Pan Cezary Turostowski - właściciel Kliniki Stomatologicznej DENTUS
Państwo Joanna Pelczar-Dziągwa i Zbigniew Dziągwa
Pani Dorota Peszko
Pan Jarosław Rudzki
Klub Turystyczny RAMOLE
Państwo Magdalena Tomaszewska-Pacewicz i Piotr Pacewicz
Pan Michał Słomski
Państwo Elżbieta i Bogdan Dąbkowscy
Pan Tomasz Synak
Państwo Wioletta i Krzysztof Żółtowscy
Pani Emila Rinas i Pan Ryszard Cieślewicz
Pani Walentyna Czakłosz
Pan Sławomir Bosiak
Pan Filip Słysz
Pani Małgorzata Szmuksta
Pani Jadwiga Wędzińska
Państwo Renata i Ryszard Plińscy
Pani Kamila Łozowska
Pan Karol Barzyk
Pani Zuzanna Żmuda


SPONSORZY IX edycji

Urząd Miasta Szczecin
Klub 13 Muz – Pan Rafał Roguszka- Dyrektor Klubu 13 Muz,
Państwo Magdalena Tomaszewska-Pacewicz i Piotr Pacewicz
Państwo Elżbieta i Bogdan Dąbkowscy
Pan Mariusz Zaworski - Prezes firmy Thomas-Beton sp. z o.o
Klinika Stomatologii i Estetyki Twarzy w Kamieniu Pomorskim
Państwo Katarzyna i Bogusław Nizinkiewicz- Właściciele firmy KWARK
Pan Witold Koss - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
Firma Foto Best przy Alei Papieża Jana Pawła II 7 w Szczecinie
Pan Michał Henszke - Właściciel firmy CETUS
Pan Jacek Dziewulski - Właściciel restauracji QRNIK
Pani Justyna Dobosz- właścicielka Firmy DOBOSZ
Pan Wojciech Garbaciak
Pan Jarosław Rudzki
Pan Ryszard Wawrzyniak
Pani Joanna Tarska
Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im.Mieszka I w Szczecinie
Społeczność Uczniowska i Grono Pedagogiczne w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie
Grupa Turystyczna RAMOLE
Państwo Grażyna i Wiesław Żelek
Pani Małgorzata Herman
Pani Żaneta Impert
Pani Justyna Mataj
Pani Dorota Stankiewicz
Pani Marta Szczęsna
Pani Kinga Hałasa
Pan Adam Wiśniewski
Pan Mateusz Pacewicz
Zuzanna Żmuda -uczennica klasy 1b
Barbara Tyrakowska -uczennica klasy 1b
Helena Stefanowska -uczennica klasy 2IB
Agata Wójcik-uczennica klasy 2g
Klaudia Gębala- uczennica klasy 2g
Julia Knys – uczennica klasy 2h
Paulina Piątak – uczennica klasy 2g
Damian Snop - uczeń klasy 3e
Michał Juryniec – uczeń klasy 3IB


SPONSORZY VI EDYCJI:

Państwo Magdalena Tomaszewska-Pacewicz i Piotr Pacewicz
Państwo Elżbieta i Bogdan Dąbkowscy
Państwo Maryla i Bogdan Szczęśni
Pan Krystian Jackowski (absolwent Pobożniaka)
Grupa Turystyczna RAMOLE
Pan Rafał Roguszka - dyrektor 13 MUZ
Pan Jacek Wiśniewski - prezes zarządu firmy Euroafrica
Pan Mariusz Zaworski - prezes firmy Thomas-Beton sp. z o.o
Państwo Katarzyna i Bogdan Nizinkiewicz - właściciele firmy KWARK
Pan Michał Henszke - właściciel firmy CETUS
Pan Ryszard Wawrzyniak
Pani Justyna Mataj
Pani Joanna Taraska
Pani Dorota Stankiewicz
Pani Sylwia Nojek (absolwentka Pobożniaka)
Pani Urszula Hałasa
Pani Helena Juszczak
Pani Marzena Nowosad
Pani Romana Polasik
Pani Joanna Neczaj
Pani Marta Szczeblińska (absolwentka Pobożniaka)
Aleksandra Gładysz (uczennica klasy 3d)
Edyta Milkiewicz (uczennica klasy 3 IB)
Pani Maja Rudzka (absolwentka Pobożniaka)
Katarzyna Gralla (absolwentka Pobożniaka)
Grono Pedagogiczne II LO w Szczecinie
Społeczność uczniowska i Rodzice Uczniów II LO
Ogromne podziękowania za poświęcony czas Organizatorzy składają szczególnie absolwentom Pobożniaka z klasy 3d (matura 2011) oraz uczniowi klasy 2f , Jakubowi Kwietko – odpowiedzialnemu za prowadzenie strony internetowej konkursu.


SPONSORZY V EDYCJI:

Państwo Magdalena Tomaszewska-Pacewicz i Piotr Pacewicz,
Państwo Elżbieta i Bogdan Dąbkowscy,
Państwo Ewa i Jacek Klimeccy,
Państwo Maryla i Bogdan Szczęśni,
Grupa Turystyczna RAMOLE,
Pani Ewa Ciesielska,
Pani Bożena Michalak,
Pani Joanna Taraska,
Pani Dorota Szczeblińskia,
Pani Alicja Wawrzyniak,
Pani Marzena Nowosad,
Pani Justyna Mataj,
Marta Szczęsna( uczennica kl.3d),
Marta Szczeblińska ( uczennica kl.3d),
Joannie Nowosad (uczennica kl.3d),
Maja Rudzka (uczennica kl.3d),
Pan Michał Henszke –właściciel sklepu Cetus,
Państwo Katarzyna i Bogusław Nizinkiewicz- właściciele firmy KWARK,
Klub 13 Muz – Pan Rafał Roguszka- dyrektor Klubu 13 Muz,
Sklep Muzyczny FAN,
Firma Euroafrica,
Firma DOBOSZ,
Rada Rodziców przy II LO w Szczecinie,
Grono Uczniowskie, Rodzice oraz Nauczyciele II LO w Szczecinie,
Osoby współorganizujące : Piotr Dąbkowski (uczeń klasy 3d), Jakub Kwietko (uczeń klasy 1f)


SPONSORZY IV EDYCJI:

Pani Elżbieta Dąbkowska
Pani Maryla Szczęsna
Pan Jerzy Jankowski
Pan Ryszard Wawrzyniak
Pan Jarosław Rudzki
Pan Jacek Klimecki
Państwo Magdalena Tomaszewska-Pacewicz i Piotr Pacewicz
Państwo Agata i Łukasz Niedzielscy (absolwenci II LO)
Pani Justyna Mataj
Pani Jadwiga Darczuk
Pani Iwona Zacharczuk
Pani Dorota Mucha
Pani Dorota Szczeblińska
Pan Krzysztof Dąbkowski (absolwent II LO)
Pani Katarzyna Gralla (absolwentka II LO)
Pan Tomasz Trawicki (absolwent II LO)
Agata Łysakowska (uczennica kl.2d)
Edyta Milkiewicz (uczennica kl.1e)
Mateusz Pacewicz (uczeń kl.2d)
Marta Szczeblińska (uczennica kl.2d)
Maja Rudzka (uczennica kl.2d)
Marta Szczęsna (uczennica kl.2d)
Urząd Miasta Szczecin
Sklep CETUS
Firma NCDC
Klub 13 Muz
Stowarzyszenie Teatr KANA


SPONSORZY III EDYCJI:

Urząd Miasta Szczecin
Sklep CETUS
Biuro podróży TOURCLUB
Firma NCDC
Drukarnia INA PRESS
Klub Turystyczny RAMOLE
Restauracja NA KUNCU KORYTARZA
Stowarzyszenie TEATR KANA
Firma ESPOL
Sklep RIFF
Sklep FUN
Związek SYBIRAKÓW oddział SZCZECIN
EUROAFRICA LINIE ŻEGLUGOWE
BUFET SZKOLNY przy II LO w Szczecinie
RADA RODZICÓW przy II LO w Szczecinie
Sklep WESTEND
Firma EPA
Firma KWARK
Firma ASPROD
Pizzeria STELLA DI MARE
Pizzeria PICCOLO
Firma WODA VITAL
Firma FOTO BEST
Firma AGFA
oraz
Pani Elżbieta Dąbkowska
Pani Anna Paszkiewicz (absolwentka II LO)
Pani Katarzyna Woroniak (absolwentka II LO)
Pani Katarzyna Gralla (absolwentka II LO)
Pani Anna Dworakowska (absolwentka II LO)
Pani Maria Kulińska
Pan Jacek Gralla (absolwent II LO)
Pani Agata Gałażewska
Pani Katarzyna Borówka (absolwentka II LO)
Pan Karol Kałek (absolwent II LO)
Jacek Jankowski (uczeń klasy 2F)
Wojciech Jankowski (uczeń klasy 2H)
Pan Tomasz Trawicki (absolwent II LO)
Pan Tomasz Kogut (nauczyciel II LO)
Pani Monika Szczotkowska ( absolwentka II LO)


SPONSORZY PIERWSZEJ I DRUGIEJ EDYCJI:

Sklep górski CETUS (Pan Michał Henszke - absolwent II LO)
Biuro Podróży TOURCLUB
Nordic Consulting & Development Company Ltd.
Rada Rodziców przy II LO
SAMORZĄD UCZNIOWSKI przy II LO
MULTIKINO S.A.
Stowarzyszenie Piwnica KANA
Resturacja Na Kuncu Korytarza (Pani Beata Sobolewska)
Pracownia regionalna PTTK- Odział w Szczecinie
Klub Turystyczny RAMOLE
HOME.PL (usługi hostingowe i domeny)
ASPROD Sp. z o.o. (Pan Janusz Bal)
VITAL Sp. z o.o. (Pani Izabela Hryhorowicz)
Zakład Produkcji Spożywczej DOBOSZ (Pan Grzegorz Dobosz)
Sklep FOTO BEST
Klub Garnizonowy w Szczecinie (Pan Robert Kopij)
Pan Jerzy Olędrowicz
Pani Małgorzata Olędrowicz (absolwentka II LO)
Pani Anna Patalan (absolwentka II LO)
Pan Andrzej Janeczek (absolwent II LO)
Pan Krzysztof Dąbkowski (absolwent II LO)
Pani Anna Kolmas (absolwentka II LO)
Pani Marianna Błędowska
Pani Maria Dragan
Pani Marianna Paszkiewicz
Pani Teresa Szermerowska
Pani Joanna Banach (absolwentka II LO)
Pan Karol Kałek (absolwent II LO)
Pan Jerzy Kmieć (uczeń II LO)
Pan Daniel Klejn (absolwent II LO)
Pan Filip Pająk (absolwent II LO)
Pani Katarzyna Borówka (absolwentka II LO)
Państwo Joanna i Krzysztof Mejnowie
Pani Dorota Adamowicz (studentka WPiA UG)
Pan Kordian Zarębiński (student WPiA UG)
Pan Artur Karczmarczyk (absolwent II LO)
Pan Patryk Gałka (absolwent II LO) - wykonał projekt bannera
Pani Aleksandra Polak (absolwentka Katolickiego Liceum w Szczecinie)
Wierni Fani zespołu , "Cisza Jak Ta" - personalia znane Organizatorom onkursu


Osoby współorganizujące:

Katarzyna Gralla, Katarzyna Błędowska, Magda Krzekotowska, Sylwia Nojek, Agatka Nastaj, Alicja Szatan, Anna Paszkiewicz, Joanna Sadecka.
© 2007-2022 II LO w Szczecinie
Opiekun: p.Katarzyna Frydrych | Projekt WWW: JK i MP-Z