Patronat: II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinie Polskie Radio Szczecin Kurier Szczeciński TVP SZCZECIN Sponsorzy: Cetus - sklep górski Kwark Urząd Miasta Szczecin 13 Muz Foto Best Wyszak - Browar rodzinny Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Ramole Thomas Beton Ksero MADAR Bulk Cargo Qrnik Pazim Kancelaria NCDC Dobosz Tour Club Teatr KANA ZSTK wzp24 Szpak MM r3b Ładoga

EDYCJA 2022


Program
XVI konkursu piosenki

Wyniki
XV konkursu fotograficznego

Regulamin
IV konkursu poetyckiego


Protokół
XIV konkursu fotograficznego

Protokół
III konkursu poetyckiego
Patronat
Polskie Radio SzczecinSponsorzy

Regulamin
IV Szczecińskiego Przeglądu Twórczości Poetyckiej im. Edwarda Stachury „Wędrówką życie jest człowieka”

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka i w Szczecinie

Idea konkursu
 1. Konkurs poetycki kierowany do młodzieży szkół średnich towarzyszy Imprezie "Na Szlaku Poezji".
 2. Cele konkursu:
  • umożliwienie młodzieży twórczego wyrażania siebie,
  • realizację potrzeby poetyckiego nazywania świata,
  • zachęcenie młodzieży do odkrywania wierszy pisanych do „szuflady”,
  • zaprezentowanie rozmaitych sposobów nawiązywania więzi ze światem,
  • zmierzenie się z rygorem formalno-strukturalnym jaki narzuca metoda poetycka,
  • zainspirowanie młodzieży twórczością poetycką Edwarda Stachury.
Zasady uczestnictwa w konkursie
 1. Uczestnik może zgłosić do konkursu co najwyżej 2 własne utwory poetyckie. Objętość każdego z utworów nie może przekraczać 20 wersów.
 2. Prace mogą być zgłoszone tylko poprzez formularz na stronie internetowej nsp.lo2.szczecin.pl do dnia 10. listopada 2022 r.

 3. Zgłoszenie poprzez stronę jest 2-etapowe:
 4. Uczestnik wprowadza do formularza godło (godłem może być pseudonim lub tekst składający się z 6-15 znaków - liter i cyfr) oraz dane. Wysłanie formularza z danymi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich formularz musi być potwierdzony przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Uczestnik wprowadza do formularza tytuły oraz treść zgłoszonych utworów. Uczestnik odpowiada za podział tekstu na wersy. Jeżeli utwór nie posiada tytułu należy w miejscu wprowadzania tytułu wstawić cały pierwszy wers.
  Po zatwierdzeniu wprowadzone utwory są wyświetlone w celu sprawdzenia i należy je ponownie zatwierdzić.
Wyniki i nagrody
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 9. grudnia 2022 r. w Sali Kominkowej DOMU KULTURY 13 MUZ w Szczecinie. Osoby nagrodzone otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wybrane przez jury prace nadesłane na konkurs zostaną wydrukowane.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany miejsca i sposobu wręczenia nagród zależnie od sytuacji epidemicznej.

Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu, czyli opublikowania go na stronie nsp.lo2.szczecin.pl i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: nsp@lo2.szczecin.pl

Powrót do strony głównej

© 2007-2022 II LO w Szczecinie
Opiekun: p.Katarzyna Frydrych | Projekt WWW: JK i MP-Z