Patronat: II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinie Polskie Radio Szczecin Kurier Szczeciński TVP SZCZECIN Sponsorzy: Cetus - sklep górski Kwark Urząd Miasta Szczecin 13 Muz Foto Best Wyszak - Browar rodzinny Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Ramole Thomas Beton Ksero MADAR Bulk Cargo Qrnik Pazim Kancelaria NCDC Dobosz Tour Club Teatr KANA ZSTK wzp24 Szpak MM r3b Ładoga

EDYCJA 2022


Program
XVI konkursu piosenki

Wyniki
XV konkursu fotograficznego

Regulamin
IV konkursu poetyckiego


Protokół
XIV konkursu fotograficznego

Protokół
III konkursu poetyckiego
Patronat
Polskie Radio SzczecinSponsorzy

Program
XVI Szczecińskiego Konkursu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej

Organizator:
II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Termin:
9. grudnia 2022 r.

Miejsce:
Sala Kominkowa DOMU KULTURY „13 Muz”

Program:
 • 17:00 - XVI Konkurs Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej – konkurs młodzieżowy
 • 17:45 - rozdanie nagród w IV Szczecińskim Przeglądzie Twórczości Poetyckiej im. Edwarda Stachury „Wędrówką życie jest człowieka”
 • 18:10 - rozdanie nagród w XV Konkursie Fotograficznym "Przez pola, bezdroża i łąki"
 • 19:15 - rozdanie nagród w XVI Konkursie Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej "Na szlaku poezji…" i występ laureata
 • 20:00 - Koncert Gościa imprezy zespołu Cztery pory Miłowania
 • około 22:00 - ŚPIEWOGRANIE w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy ul. Dworcowej 6 w Szczecinie.

Cel konkursu:
Popularyzowanie piosenki turystycznej, poezji śpiewanej w środowisku młodzieży szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego.
Inspirowanie młodzieży do rozwijania swoich talentów w dziedzinie poezji, muzyki i fotografii.
Integracja środowisk szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego.

Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do zespołów, grup i solistów reprezentujących środowisko szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego. Laureaci w kategorii zespół / solista na poziomie szkoły podstawowej uzyskają dodatkowe punkty przyznawane przez szkolną komisję rekrutacyjną II LO w Szczecinie w procesie rekrutacyjnym w roku szkolnym 2023/2024. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestników.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne zawiera:
 • Nazwisko i imię osoby przewodniczącej zespołowi lub solisty.
 • Dane dotyczące dwóch utworów z gatunku poezji śpiewanej lub piosenki turystycznej (tytuł utworu, autor słów i muzyki). Zgłoszone utwory zostaną zatwierdzone przez członków zespołu "DO GÓRY DNEM". W razie zastrzeżeń co do zgodności utworu z tematyką, zgłaszający zostanie o tym fakcie poinformowany. Podmiot muzyczny zaprezentuje obowiązkowo jeden utwór z repertuaru zamieszczonego poniżej:
  • Do Góry Dnem (www.dgd.art.pl),
  • Grupa Bez Jacka (www.free.art.pl/bezjacka),
  • Wolna Grupa Bukowina (www.pulsar.net.pl/bukowina),
  • Stare Dobre Małżeństwo (www.sdm.art.pl),
  • Browar Żywiec,
  • utwory do słów Andrzeja Wierzbickiego,
  • Cisza Jak Ta (www.ciszajakta.prv.pl),
  • Dom o Zielonych Progach (www.dom.art.pl),
  • Piotr Bakal (www.piotrbakal.com),
  • Leonard Luther (www.leonardluther.pl),
  • utwory do słów Andrzeja Koczewskiego (www.koczewski.com),
  • Lubelska Federacja Bardów (www.lfb.lublin.pl),
  • Grzegorz Turnau,
  • Cztery pory Miłowania (czteryporymilowania.pl)
  • lub inny utwór z kręgu tzw. Krainy Łagodności.
Mile widziane są autorskie utwory!!!! Dopuszcza się ścieżki dźwiękowe (akompaniament) na nośnikach multimedialnych. W konkursie nie biorą udziału opiekunowie czy też nauczyciele solisty/zespołu.

Kontakt:
Informujemy, iż w związku z ograniczeniem czasowym Organizator przewiduje udział nie więcej niż 12 podmiotów muzycznych (6 w kategorii szkoła podstawowa i 6 w kategorii szkoła średnia). Liczy się kolejność zgłoszeń.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2. grudnia 2022 r.
Wszelkie pytania można wysyłać pocztą elektroniczną na adres: nsp@lo2.szczecin.pl

Nagrody:
Nagrody dla uczestników konkursu będą przyznawane przez jury. Nagrody rzeczowe ufundowane są przez sponsorów.

Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zależnie od sytuacji epidemicznej.

Powrót do strony głównej

© 2007-2022 II LO w Szczecinie
Opiekun: p.Katarzyna Frydrych | Projekt WWW: JK i MP-Z