Patronat: II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinie Polskie Radio Szczecin Kurier Szczeciński TVP SZCZECIN Sponsorzy: Cetus - sklep górski Kwark Urząd Miasta Szczecin 13 Muz Foto Best Wyszak - Browar rodzinny Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Ramole Thomas Beton Ksero MADAR Bulk Cargo Qrnik Pazim Kancelaria NCDC Dobosz Tour Club Teatr KANA ZSTK wzp24 Szpak MM r3b Ładoga

EDYCJA 2022


Program i formularz
XVI konkursu piosenki

Regulamin i formularz
XV konkursu fotograficznego

Regulamin i formularz
IV konkursu poetyckiego


Protokół
XIII konkursu fotograficznego

Protokół
II konkursu poetyckiego
Patronat
Polskie Radio SzczecinSponsorzy

Program XVI Szczecińskiego Konkursu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej

Organizator:
II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Termin:
9. grudnia 2022 r.

Miejsce:
Sala Kominkowa DOMU KULTURY „13 Muz”

Program:
 • 17:00 - XVI Konkurs Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej – konkurs młodzieżowy
 • 18:45 - rozdanie nagród w IV Szczecińskim Przeglądzie Twórczości Poetyckiej im. Edwarda Stachury „Wędrówką życie jest człowieka”
 • 19:15 - rozdanie nagród w XII Konkursie Fotograficznym "Przez pola, bezdroża i łąki"
 • 19:45 - rozdanie nagród w XVI Konkursie Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej "Na szlaku poezji…" i występ laureata
 • 20:00 - Koncert Gościa imprezy zespołu Cztery pory Miłowania
 • około 22:00 - ŚPIEWOGRANIE w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy ul. Dworcowej 6 w Szczecinie.

Cel konkursu:
Popularyzowanie piosenki turystycznej, poezji śpiewanej w środowisku młodzieży szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego.
Inspirowanie młodzieży do rozwijania swoich talentów w dziedzinie poezji, muzyki i fotografii.
Integracja środowisk szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego.

Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do zespołów, grup i solistów reprezentujących środowisko szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego. Laureaci w kategorii zespół / solista na poziomie szkoły podstawowej uzyskają dodatkowe punkty przyznawane przez szkolną komisję rekrutacyjną II LO w Szczecinie w procesie rekrutacyjnym w roku szkolnym 2023/2024. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestników.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne zawiera:
 • Nazwisko i imię osoby przewodniczącej zespołowi lub solisty.
 • Dane dotyczące dwóch utworów z gatunku poezji śpiewanej lub piosenki turystycznej (tytuł utworu, autor słów i muzyki). Zgłoszone utwory zostaną zatwierdzone przez członków zespołu "DO GÓRY DNEM". W razie zastrzeżeń co do zgodności utworu z tematyką, zgłaszający zostanie o tym fakcie poinformowany. Podmiot muzyczny zaprezentuje obowiązkowo jeden utwór z repertuaru zamieszczonego poniżej:
  • Do Góry Dnem (www.dgd.art.pl),
  • Grupa Bez Jacka (www.free.art.pl/bezjacka),
  • Wolna Grupa Bukowina (www.pulsar.net.pl/bukowina),
  • Stare Dobre Małżeństwo (www.sdm.art.pl),
  • Browar Żywiec,
  • utwory do słów Andrzeja Wierzbickiego,
  • Cisza Jak Ta (www.ciszajakta.prv.pl),
  • Dom o Zielonych Progach (www.dom.art.pl),
  • Piotr Bakal (www.piotrbakal.com),
  • Leonard Luther (www.leonardluther.pl),
  • utwory do słów Andrzeja Koczewskiego (www.koczewski.com),
  • Lubelska Federacja Bardów (www.lfb.lublin.pl),
  • Grzegorz Turnau,
  • Cztery pory Miłowania (czteryporymilowania.pl)
  • lub inny utwór z kręgu tzw. Krainy Łagodności.
Mile widziane są autorskie utwory!!!! Dopuszcza się ścieżki dźwiękowe (akompaniament) na nośnikach multimedialnych. W konkursie nie biorą udziału opiekunowie czy też nauczyciele solisty/zespołu.

Kontakt:
Informujemy, iż w związku z ograniczeniem czasowym Organizator przewiduje udział nie więcej niż 12 podmiotów muzycznych (6 w kategorii szkoła podstawowa i 6 w kategorii szkoła średnia). Liczy się kolejność zgłoszeń.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2. grudnia 2022 r.
Wszelkie pytania można wysyłać pocztą elektroniczną na adres: nsp@lo2.szczecin.pl

Nagrody:
Nagrody dla uczestników konkursu będą przyznawane przez jury. Nagrody rzeczowe ufundowane są przez sponsorów.

Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zależnie od sytuacji epidemicznej.

Powrót do strony głównej

© 2007-2022 II LO w Szczecinie
Opiekun: p.Katarzyna Frydrych | Projekt WWW: JK i MP-Z