Patronat: II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinie Polskie Radio Szczecin Kurier Szczeciński TVP SZCZECIN Sponsorzy: Cetus - sklep górski Kwark Urząd Miasta Szczecin 13 Muz Foto Best Wyszak - Browar rodzinny Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Ramole Thomas Beton Ksero MADAR Bulk Cargo Qrnik Pazim Kancelaria NCDC Dobosz Tour Club Teatr KANA ZSTK wzp24 Szpak MM r3b Ładoga

EDYCJA 2022


Program
XVI konkursu piosenki

Wyniki
XV konkursu fotograficznego

Regulamin
IV konkursu poetyckiego


Protokół
XIV konkursu fotograficznego

Protokół
III konkursu poetyckiego
Patronat
Polskie Radio SzczecinSponsorzy

Regulamin
XV Szczecińskiego Konkursu Fotograficznego

XV Szczeciński Konkurs Fotograficzny dla Uczniów i Nauczycieli Szkół Podstawowych i Średnich Województwa Zachodniopomorskiego

Cel konkursu:
Prezentacja fotografii i stymulacja osób fotografujących do realizacji prac fotograficznych na wskazany temat.

Regulamin:
Konkurs fotograficzny "Przez pola, bezdroża i łąki" organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

Organizatorzy:
II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest adresowany do uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego (osób indywidualnych jak i grup - szkolnych kół fotograficznych).

Tematyka konkursu:
Temat: "Przez pola, bezdroża i łąki"

Terminy:
 1. Zgłaszanie prac
  Dzień 25. listopada 2022 r., to ostateczny termin, w którym prace powinny znaleźć się u Organizatora konkursu. Prace na konkurs można dostarczyć osobiście do sekretariatu II LO lub zgłaszać drogą pocztową do dnia 25. listopada 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres szkoły:
  ul. Henryka Pobożnego 2, 70-507 Szczecin,
  z dopiskiem:
  Konkurs Fotograficzny.
  Oprócz zdjęć należy dołączyć wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany interaktywny formularz zgłoszeniowy, który zostanie opublikowany 9. września 2022 r.
  Zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
  Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które nie były nigdzie publikowane i nie brały udziału w żadnym konkursie.
  Odrzucane będą zdjęcia w których dokonano wyraźnej ingerencji czyli dodanie lub usunięcie fragmentów oraz inne formy montażu.
  Dopuszcza się zastosowanie konwersji na fotografię czarno-białą lub sepię oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, rozjaśnienie).
  Zdjęcia do wydruku powinny być przykadrowane do formatu 20cm x 30cm i wywołane na papierze fotograficznym matowym o wymiarach 20cm x 30cm.
  Każdy uczestnik konkursu może nadesłać max 2 zdjęcia.
  Organizator nie odsyła zgłoszonych do konkursu prac - przechodzą one na własność Organizatora. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba/grupa nadsyłająca zdjęcie/a i zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym: jest autorem/ autorką/ autorem grupowym przesłanych zdjęć; przyjmuje warunki regulaminu konkursu; wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie do celów promocji Imprezy "Na Szlaku Poezji…".
  Zdjęcia można wywołać w firmie Foto Best mieszczącej się w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 7. Firma oferuje 25% rabatu na wykonanie zdjęć konkursowych.
 2. Wyniki
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5. grudnia 2022 r. na stronie internetowej (nsp.lo2.szczecin.pl). Prezentacja wszystkich prac będzie wystawiona w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie przy ul. Henryka Pobożnego 2.
 3. Wręczenie nagród
  Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 9. grudnia 2022 r. w Sali Kominkowej DOMU KULTURY 13 MUZ w Szczecinie. W konkursie zostaną przyznane nagrody za najlepsze fotografie.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany miejsca i sposobu wręczenia nagród zależnie od sytuacji epidemicznej.

JURY:
Oceny prac dokonają:
  Pani Danuta Borek
  uczy chemii i podstaw przedsiębiorczości w „Pobożniaku“. Jest członkiem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz Fotoklubu Zamek. Ukończyła studia podyplomowe z plastyki. Malarstwo i fotografia to pasje odkryte w wieku dojrzałym. Przyjemność tworzenia przeplata się ze zwątpieniem i ciągłym szukaniem sposobu wyrażania siebie. Uczestniczy w plenerach malarskich i fotograficznych, wystawach zbiorowych ZSTK i FOTOKLUBU ZAMEK SZCZECIN oraz indywidualnych. Projektuje plakaty, dyplomy, zaproszenia dla ZSTK i siebie. Indywidualną wystawę fotograficzną „Wenecja od podszewki” można było obejrzeć w styczniu 2019 r. w Zamku Książąt Pomorskich.

  Pan Tomasz Kogut
  jest nauczycielem religii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie. Jego pasja do fotografii rozpoczęła się już w szkole podstawowej i trwa do dziś. Głównym tematem zdjęć Pana Koguta jest piękno krajobrazu - szczególnie gór. Od wielu lat współpracuje z profesjonalnym studiem fotograficznym, doskonaląc swój warsztat fotograficzny.

  Pan Robert Borawski
Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Powrót do strony głównej

© 2007-2022 II LO w Szczecinie
Opiekun: p.Katarzyna Frydrych | Projekt WWW: JK i MP-Z