Patronat: II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinie Polskie Radio Szczecin Kurier Szczeciński TVP SZCZECIN Sponsorzy: Cetus - sklep górski Kwark Urząd Miasta Szczecin 13 Muz Foto Best Wyszak - Browar rodzinny Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Ramole Thomas Beton Ksero MADAR Bulk Cargo Qrnik Pazim Kancelaria NCDC Dobosz Tour Club Teatr KANA ZSTK wzp24 Szpak MM r3b Ładoga

EDYCJA 2022


Program i formularz
XVI konkursu piosenki

Regulamin i formularz
XV konkursu fotograficznego

Regulamin i formularz
IV konkursu poetyckiego


Protokół
XIII konkursu fotograficznego

Protokół
II konkursu poetyckiego
Patronat
Polskie Radio SzczecinSponsorzy

Regulamin XV Szczecińskiego Konkursu Fotograficznego

XIV Szczeciński Konkurs Fotograficzny dla Uczniów i Nauczycieli Szkół Podstawowych i Średnich Województwa Zachodniopomorskiego

Cel konkursu:
Prezentacja fotografii i stymulacja osób fotografujących do realizacji prac fotograficznych na wskazany temat.

Regulamin:
Konkurs fotograficzny "Przez pola, bezdroża i łąki" organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

Organizatorzy:
II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest adresowany do uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego (osób indywidualnych jak i grup - szkolnych kół fotograficznych).

Tematyka konkursu:
Temat: "Przez pola, bezdroża i łąki"

Terminy:
 1. Zgłaszanie prac
  Dzień 10. listopada 2022 r., to ostateczny termin, w którym prace powinny znaleźć się u Organizatora konkursu. Prace na konkurs można dostarczyć osobiście do sekretariatu II LO lub zgłaszać drogą pocztową do dnia 10. listopada 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres szkoły:
  ul. Henryka Pobożnego 2, 70-507 Szczecin,
  z dopiskiem:
  Konkurs Fotograficzny.
  Oprócz zdjęć należy dołączyć wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany interaktywny formularz zgłoszeniowy, który zostanie opublikowany 9. września 2022 r.
  Zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
  Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które nie były nigdzie publikowane i nie brały udziału w żadnym konkursie.
  Odrzucane będą zdjęcia w których dokonano wyraźnej ingerencji czyli dodanie lub usunięcie fragmentów oraz inne formy montażu.
  Dopuszcza się zastosowanie konwersji na fotografię czarno-białą lub sepię oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, rozjaśnienie).
  Zdjęcia do wydruku powinny być przykadrowane do formatu 20cm x 30cm i wywołane na papierze fotograficznym matowym o wymiarach 20cm x 30cm.
  Każdy uczestnik konkursu może nadesłać max 2 zdjęcia.
  Organizator nie odsyła zgłoszonych do konkursu prac - przechodzą one na własność Organizatora. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba/grupa nadsyłająca zdjęcie/a i zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym: jest autorem/ autorką/ autorem grupowym przesłanych zdjęć; przyjmuje warunki regulaminu konkursu; wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie do celów promocji Imprezy "Na Szlaku Poezji…".
  Zdjęcia można wywołać w firmie Foto Best mieszczącej się w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 7. Firma oferuje 50% rabatu na wykonanie zdjęć konkursowych.
 2. Wyniki
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21. listopada 2022 r. na stronie internetowej (nsp.lo2.szczecin.pl). Prezentacja wszystkich prac będzie wystawiona w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie przy ul. Henryka Pobożnego 2.
 3. Wręczenie nagród
  Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 9. grudnia 2022 r. w Sali Kominkowej DOMU KULTURY 13 MUZ w Szczecinie. W konkursie zostaną przyznane nagrody za najlepsze fotografie.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany miejsca i sposobu wręczenia nagród zależnie od sytuacji epidemicznej.

JURY:
Oceny prac dokonają:
  Pani Danuta Borek
  uczy chemii i podstaw przedsiębiorczości w „Pobożniaku“. Jest członkiem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz Fotoklubu Zamek. Ukończyła studia podyplomowe z plastyki. Malarstwo i fotografia to pasje odkryte w wieku dojrzałym. Przyjemność tworzenia przeplata się ze zwątpieniem i ciągłym szukaniem sposobu wyrażania siebie. Uczestniczy w plenerach malarskich i fotograficznych, wystawach zbiorowych ZSTK i FOTOKLUBU ZAMEK SZCZECIN oraz indywidualnych. Projektuje plakaty, dyplomy, zaproszenia dla ZSTK i siebie. Indywidualną wystawę fotograficzną „Wenecja od podszewki” można było obejrzeć w styczniu 2019 r. w Zamku Książąt Pomorskich.

  Pan Tomasz Kogut
  jest nauczycielem religii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie. Jego pasja do fotografii rozpoczęła się już w szkole podstawowej i trwa do dziś. Głównym tematem zdjęć Pana Koguta jest piękno krajobrazu - szczególnie gór. Od wielu lat współpracuje z profesjonalnym studiem fotograficznym, doskonaląc swój warsztat fotograficzny.

Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Powrót do strony głównej

© 2007-2022 II LO w Szczecinie
Opiekun: p.Katarzyna Frydrych | Projekt WWW: JK i MP-Z